ولتاژ و جریان الکتریکی به زبان ساده

ولتاژ از جمله اصول اولیه برق دانستن مفهوم ولتاژ است. در واقع اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دو نقطه، ولتاژ بین آن دو نقطه است. اختلاف پتانسیل الکتریکی نیروی محرکه الکتریکی است که مسئول حرکت الکترون‌ها یا جریان الکتریکی در سراسر سیم می‌باشد. اختلاف پتانسیل یک میدان ساکن الکتریکی ایجاد می‌کند که هرچه افزایش پیدا کند، میدان الکتریکی […]

درحال بارگذاری ...
بستن
مقایسه